Skip to Main Navigation

Konsultacje Strategii Partnerstwa dla Polski na 2018-2023

Konsultacje Strategii Partnerstwa dla Polski na 2018-2023

Grupa Banku Światowego rozpoczęła proces przygotowania nowej strategii partnerstwa dla Polski. Procesowi temu towarzyszą konsultacje z różnymi interesariuszami, w tym z reprezentantami administracji publicznej, międzynarodowymi instytucjami finansowymi, społeczeństwem obywatelskim i sektorem prywatnym. Ich celem jest wymiana opinii na temat polskich wyzwań rozwojowych i tego, jak Grupa Banku Światowego może pomagać im sprostać.

Powiedz nam co myślisz!

TŁO

Grupa Banku Światowego przygotowuje obecnie nową strategię partnerstwa dla Polski na okres od lipca 2018 r. do czerwca 2023 r.. Strategia ta będzie wyznaczała kierunki programu Grupy w Polsce, a także będzie monitorować jego skuteczność w zakresie poprawy perspektyw zrównoważonego rozwoju w Polsce.

Polska osiągnęła już status kraju rozwiniętego. Jednak, aby Polska była lepiej przygotowana na to co przyniesie przyszłość, musi poradzić sobie z takimi złożonymi problemami jak szybkie starzenie się społeczeństwa, nierówności pomiędzy regionami czy transformacja w kierunku gospodarki niskoemisyjnej.

Strategia partnerstwa jest dokumentem selektywnym, gdyż skupia się na konkretnych obszarach - tam, gdzie potrzeby rozwojowe są największe, gdzie pomoc Grupy Banku Światowego może przynieść najlepsze rezultaty, oraz w obszarach, w których Bank Światowy ma szczególne doświadczenie.

KONSULTACJE

W ramach konsultacji przedstawiciele Grupy Banku Światowego odbędą szereg spotkań z różnymi interesariuszami, w tym z reprezentantami administracji publicznej, społeczeństwem obywatelskim, sektorem prywatnym. Uruchomiona zostaje również platforma internetowa, zapewniająca możliwość kontaktu z Grupą Banku Światowego.

Konsultacje rozpoczęły się 12 lutego 2018 r. i potrwają do marca 2018 r.

Celem konsultacji jest zebranie komentarzy od wszystkich zainteresowanych zarówno z Polski, jak i z zagranicy, na temat programu streszczonego w formie prezentacji (widocznej w sekcji MATERIAŁY po prawej stronie). Przed sfinalizowaniem dokumentu, chcielibyśmy pozyskać jak najwięcej opinii, aby nasz dokument dobrze odpowiadał na potrzeby Polski, a także aby wiedzieć, jak mierzyć postęp w zakresie realizacji założonych przez nas celów.

Wszelkie komentarze, pytania i sugestie prosimy kierować do Filipa Kochana odpowiedzialnego za relacje zewnętrzne Banku Światowego w Polsce, na adres: fkochan@worldbank.org.