Skip to Main Navigation

Cadrul de Parteneriat cu România 2018-2023

Grupul Băncii Mondiale pregăteşte la momentul actual Cadrul de Parteneriat cu Ţara (CPF) pentru perioada 2018-2023. Procedura implică discuţii cu diferiţi factori interesaţi, inclusiv din sectorul privat, autorităţi locale şi naţionale, reprezentanţi ai comunităţii academice, organizaţii ale societăţii civile, instituţii financiare internaţionale şi membri ai comunităţii diplomatice, pentru a evalua diferite opinii privind provocările de dezvoltare ale României şi modurile în care Grupul Băncii Mondiale poate contribui la soluţionarea acestora într-un mod eficient.

Grupul Băncii Mondiale pregăteşte la momentul actual Cadrul de Parteneriat cu Ţara (CPF) pentru perioada 2018-2023. Procedura implică discuţii cu diferiţi factori interesaţi, inclusiv din sectorul privat, autorităţi locale şi naţionale, reprezentanţi ai comunităţii academice, organizaţii ale societăţii civile, instituţii financiare internaţionale şi membri ai comunităţii diplomatice, pentru a evalua diferite opinii privind provocările de dezvoltare ale României şi modurile în care Grupul Băncii Mondiale poate contribui la soluţionarea acestora într-un mod eficient.

Video: Tatiana Proskuryakova - Manager de Țară, România și Ungaria

Cadrul de Parteneriat cu Ţara constituie un document strategic al Grupului Băncii Mondiale, care trece în revistă domeniile de asistenţă şi stabileşte priorităţile pe care şi le propune Banca Mondială la nivelul agendei de dezvoltare a României.

În ciuda progresului economic substanţial din ultimele decenii, şi a uneia dintre cele mai mari rate de creştere din UE din ultimii ani, România nu a reuşit să-şi transforme creşterea rapidă într-o reducere eficientă a sărăciei. România continuă să se confrunte cu o serie de provocări, inclusiv calitatea scăzută şi accesul deficitar la serviciile publice, mai ales în sănătate şi educaţie, un mediu de afaceri care nu beneficiază de predictibilitate şi lipsa continuităţii politicilor publice, precum şi cu un nivel ridicat al vulnerabilităţii faţă de şocurile antropice şi dezastrele naturale.

CPF este selectiv prin faptul că studiază obiective specifice unde este cea mai mare nevoie de dezvoltare, pentru care guvernul consideră că sprijinul Grupului Băncii Mondiale are rol catalizator, şi unde Grupul în sine are o valoare distinctă.

Discuţiile includ întâlniri faţă în faţă cu diferiţi actori cheie, inclusiv din sectorul privat, autorităţi locale şi naţionale, reprezentanţi ai comunităţii academice, organizaţii ale societăţii civile, instituţii financiare internaţionale şi membri ai comunităţii diplomatice, precum şi platforme online de discuţii.

Obiectivul discuţiilor online este de a colecta un feedback mai amplu şi comentarii din partea tuturor părţilor interesate, la nivel local şi internaţional, privind obiectivele generale ale CPŢ. Vă rugăm să consultaţi prezentarea Powerpoint ataşată, pentru informaţii suplimentare.

Aşteptăm opinii de la diverse grupuri şi persoane pentru a finaliza strategia şi pentru a ne asigura că este relevantă şi realistă pentru abordarea nevoilor de dezvoltare ale României.  precum şi folosirea acestor opinii drept instrument pentru a evalua progresul în atingerea obiectivelor noastre la nivel de ţară.

Vă rugăm să trimiteţi comentariile, întrebările sau sugestiile dvs. dlui Victor Neagu, Specialist în Comunicare, biroul Băncii Mondiale în România, la următoarea adresă: vneagu@worldbank.org

Am aprecia dacă aţi putea completa următorul sondaj scurt pentru a ne ajuta să prioritizăm mai bine angajamentul nostru la nivel de ţară: https://www.surveymonkey.com/r/JB6RV5D