Skip to Main Navigation

Consultări privind Cadrul de parteneriat cu țara pentru Moldova

Consultări privind Cadrul de parteneriat cu țara pentru Moldova

Grupul Băncii Mondiale (GBM) a inițiat elaborarea noului Cadru de parteneriat cu țara (CPT) pentru Moldova.

Consultări publice privind Cadrul de parteneriat cu țara 

Grupul Băncii Mondiale (GBM) a inițiat elaborarea noului Cadru de parteneriat cu țara (CPT) pentru Moldova. Solicităm opiniile și sugestiile dumneavoastă. Puteți să ne scrieți sau să completați un scurt chestionar.

CPT este elaborat în baza altor documente importante. Opțiuni pentru prosperitate sustenabilă (abr. eng. SCD) este un diagnostic al acțiunilor, pe care Moldova ar trebui să le întreprindă pentru a lupta cu sărăcia extremă și pentru a promova o prosperitate partajată, sustenabilă sub aspect de mediu, social și fiscal. Analiza performanței și lecțiilor însușite (abr. eng. PLR) evaluează activitatea GBM în perioada 2013-16. Suplimentar, Sondajul opiniilor de țară (abr. eng. COS) reflectă atitudinea populației vizavi de activitatea și rolul nostru.

Top 3 priorități identificate în Diagnostic:

 1. Cresterea remitențelor și pensiile nu pot fi o soluție durabilă. Este necesara cresterea numărului locurilor de muncă
 2. Acumularea și protejarea stocului de valori și bunuri al populației
 3. Deficitul de competențe și carențele pieței muncii împiedică crearea locurilor de muncă

Pilonii CPT

 • GUVERNANȚA ECONOMICĂ: supremația legii și responabilizarea instituțiilor
 • GUVERNANȚA SERVICIILOR: eficiența și echitatea serviciilor pentru populație
 • COMPETENȚE: calitatea, relevanța și echitatea educației și a instruirii

Credeți că suntem pe calea corectă?

Vă propunem câteva întrebări pentru început:

 • În ce măsură abordează cei trei piloni propuși necesitățile stringente ale Moldovei?
 • Cât de previzibil este viitorul pentru a planifica activitatea noastră după anul 2018?
 • Care sunt riscurile principale pentru activitatea noastră în Moldova?
 • Cum pot analiza și investițiile noastre aborda inegalitățile de gen?
 • Ce activități analitice ar trebuii să fie prioritare pentru perioada 2017-19?
 • Ar trebuii GBM să discute suportul bugetar pentru Moldova? În caz afirmativ, care ar trebuii să fie condițiile?
 • În cazul în care GBM decide să susțină domeniul educației, care rezultate ar trebuie să fie prioritare?
 • Există vreun domeniu care necesită suport sporit, altul decât educația?
 • Care sunt vulnerabilitățile GBM si ce ne scapă din vedere?

Procesul de consultări: Sunt organizate atât consultări directe, cât și consultări online. Consultările includ discuții cu Guvernul Moldovei, reprezentații sectorului privat, societatea civilă si partenerii de dezvoltare. Unele consultări vor avea loc în regiuni. 

Participă și tu la consultările online:

De asemenea, ne poti contacta pe pagina Facebook a Bancii Mondiale în Moldova: https://www.facebook.com/WorldBankMoldova/

Vă mulțumim pentru implicare!