Skip to Main Navigation

România: Consultări pentru Diagnosticul Sistematic de Ţară în România

Consultări pentru Diagnosticul Sistematic de Ţară în România

Pentru fundamentarea sprijinului pe care îl acordăm pentru agenda de dezvoltare și creștere a României, am dori să cunoaștem opiniile dumneavoastră în legătură cu drumul pe care trebuie să îl urmeze România pentru a realiza o creștere economică durabilă, incluzivă și dinamică.

PREZENTAREROMÂNIA PE DRUMUL CĂTRE PROSPERITATE (PDF)

Grupul Băncii Mondiale elaborează în prezent un Diagnostic Sistematic de Ţară (DST) pentru România. SCD reprezintă un document care stabileşte cadrul analitic aferent implicării strategice a Grupului Băncii Mondiale în România și examinează o serie de probleme de care depinde creșterea economică, încercând totodată să identifice obstacolele și oportunitățile ce afectează obiectivul de reducere a sărăciei și promovare a prosperităţii resimţite de către toţi cetăţenii.
Pentru fundamentarea sprijinului pe care îl acordăm pentru agenda de dezvoltare și creștere a României, am dori să cunoaștem opiniile dumneavoastră în legătură cu drumul pe care trebuie să îl urmeze România pentru a realiza o creștere economică durabilă, incluzivă și dinamică.

Prin discuții față-în-față organizate într-o serie de orașe din România și prin consultări online, apelăm la publicul larg, inclusiv la mediul academic, la actorii din sectorul privat, la autoritățile publice centrale și locale și la reprezentanții societății civile, cu scopul de a colecta opiniile acestora cu privire la cea mai bună modalitate în care Grupul Băncii Mondiale poate sprijini România în procesul de deblocare a întregului potențial economic de care dispune și de abordare a provocărilor de dezvoltare.

ÎMPĂRTĂȘIȚI-VĂ OPINIILE – Spuneți-ne care este opinia dumneavoastră, trimițând comentarii dlui Victor Neagu, Responsabil pentru Comunicare în România, la adresa: vneagu@worldbank.org
sau postați opiniile dumneavoastră pe pagina noastră de Facebook, la https://www.facebook.com/WorldBankRomania

Perioada de consultare online începe miercuri, 18 octombrie 2017 și se derulează până joi, 30 noiembrie 2017.

Vă rugăm să regăsiți mai jos o serie de idei asupra cărora să reflectați:

1) Care sunt obstacolele care împiedică o dezvoltare mai accelerată a sectorului privat din România? Cum pot deveni firmele românești mai inovatoare și mai productive? Cum își poate fortifica România forța de muncă și capitalul propriu, atât din punct de vedere calitativ, cât și cantitativ?

2) Care sunt metodele cele mai eficiente prin care România poate asigura un progres durabil din perspectiva provocărilor de ordin social și de mediu cu care se confruntă? Cum poate soluționa România problema legată de părăsirea timpurie a școlii și cum se poate ameliora calitatea serviciilor de învățământ? De ce este nevoie pentru a răspunde mai bine provocărilor de mediu și pentru o mai bună exploatare a resurselor naturale? Care sunt principalele probleme care trebuie să fie abordate pentru reducerea sărăciei și crearea de oportunități pentru toți românii?

3) De ce este nevoie pentru a îmbunătăți calitatea performanței instituționale în România și pentru a asigura continuitatea angajamentelor de politici publice? Care este modul în care cheltuielile publice pot genera rezultate mai bune în sectorul sănătății și educației? Care sunt constrângerile instituționale care afectează creșterea investițiilor publice în România? Cum se poate consolida încrederea cetățenilor în stat și în instituțiile publice?