Skip to Main Navigation

Türkiye Ülke İşbirliği Çerçevesine (CPF) Yönelik İstişareler 2017-2020

Türkiye Ülke İşbirliği Çerçevesine (CPF) Yönelik İstişareler 2017-2020

Dünya Bankası Grubu, Türkiye ile yeni işbirliği çerçevesinin hazırlık sürecini başlatmış bulunmaktadır. Bu süreçte, ülkenin sahip olduğu kalkınma fırsatları ve söz konusu işbirliği çerçevesi aracılığıyla bunları nasıl ele alabileceğimiz konusunda, sivil toplumla fikir teatisinde bulunmak amacıyla istişareler yapılacaktır. Istişareler 9 Kasım 2016 tarihinde kadar devam

Dünya Bankası Grubu, Türkiye ile yeni işbirliği çerçevesinin hazırlık sürecini başlatmış bulunmaktadır. Bu süreçte, ülkenin sahip olduğu kalkınma fırsatları ve söz konusu işbirliği çerçevesi aracılığıyla bunları nasıl ele alabileceğimiz konusunda, sivil toplumla fikir teatisinde bulunmak amacıyla istişareler yapılacaktır.

Ülke İşbirliği Çerçevesi (CPF) ile, Türkiye’deki sosyo-politik ve ekonomik gelişmeler ışığında, Dünya Bankası Grubunun sağlayacağı desteğin stratejik alanlarının teyit edilmesi amaçlanmaktadır. Dünya Bankası Grubunun yoksulluğu azaltma ve paylaşılan refahı arttırma misyonunu Türkiye vatandaşları için nasıl daha iyi gerçekleştirebileceği konusundaki geri bildirimlerinizi ve önerilerinizi beklemekteyiz. CPF, Dünya Bankası Grubunun Türkiye’deki orta vadeli stratejisinin genel hatlarını ortaya koyacaktır. Çerçevede, aşırı yoksulluğun ortadan kaldırılması ve paylaşılan refahın arttırılması hedeflerine doğru ilerlemeyi; çevresel, sosyal ve finansal açılardan sürdürülebilir bir şekilde hızlandırmak için bir ülkenin ele alması gereken kısıtların ve kullanması gereken fırsatların ampirik bir değerlendirmesi olan Sistematik Ülke Tanılama Çalışması (SCD) esas alınmıştır.

İstişare Süreci:

İstişare sürecinde hem yüz yüze yapılacak istişare toplantıları hem de çevrimiçi/web-tabanlı bir platform yer almaktadır. Süreç, Eylül 2016’da, Türkiye Hükümeti ile ülkenin kalkınma öncelikleri ve kalkınma güçlükleri hakkında stratejik bir tartışma ile başlamıştır. Bunu, CPF’nin stratejik odağını daha iyi bir şekilde tespit etmek amacıyla Ankara ve İstanbul’da 7 ve 8 Kasım 2016 tarihlerinde Özel Sektör, Sivil Toplum, Uluslararası Finans Kuruluşları ve Milletvekilleri ile yapılacak istişareler takip edecektir.

 Çevrimiçi İstişareler:

9 Kasım 2016 tarihinde kadar devam edecek olan çevrimiçi istişarenin amacı, CPF’in sunumu hakkında yerel ve uluslararası ilgili tüm tarafların daha geniş katılımlı geribildirim ve yorumlarını almaktır. Söz konusu çerçeveyi nihai hale getirmek ve ülkenin ihtiyaçlarına daha uygun hale getirmek için çeşitli grupların ve bireylerin görüşlerini duymayı bekliyoruz ve aynı zamanda bu görüşleri ülkedeki hedeflerimize ulaşmaya giden yolda kaydettiğimiz ilerlemeyi ölçmek için de kullanmak istiyoruz. Lütfen yorumlarınızı, sorularınızı ve önerilerinizi Dünya Bankası Ankara ofisine iletiniz turkeywebfdbk@worldbank.org.

Belgeler ve Bağlantılar:

Türkiye Ülke İşbirliği Stratejisi  2012-2016
http://documents.worldbank.org/curated/en/392271468337850819/Turkiye-Ulke-isbirligi-stratejisi-2012-2015

Türkiye Ülke İşbirliği Çerçevesi 2017-2020 Sunumu