Skip to Main Navigation

Savjetovanje o partnerstvu Grupacije Svjetske banke s Republikom Hrvatskom

Grupacija Svjetske banke (WBG) priprema novu strategiju za Republiku Hrvatsku - Country Partnership Framework  (CPF), za razdoblje od 2019.-2023.  U CPF-u se opisuju područja strateške pomoći zemlji, pri čemu se prioritizira i usklađuje potpora ove institucije razvojnom programu Hrvatske.

Proces obuhvaća savjetovanja koja će se u čitavoj zemlji provesti s predstavnicima središnje i lokalne vlasti, saborskim zastupnicima, privatnim sektorom, civilnim društvom i nevladinim organizacijama, međunarodnim financijskim institucijama, diplomatskom zajednicom i akademskim krugovima. Cilj savjetovanja je saslušati različita mišljenja dionika o gospodarskim i društvenim izazovima i o načinima na koje Grupacija Svjetske banke može najdjelotvornije pomoći u njihovom rješavanju.

Polazne osnove

Prema nalazima iz analize Grupacije Svjetske banke, Hrvatska se nakon iscrpljujuće šestogodišnje recesije 2015. godine vratila na put rasta. No, kad je riječ o visini dohotka, zemlja i dalje zaostaje za usporedivim državama Europske unije, što u javnosti izaziva nezadovoljstvo.

Ne ubrza li provedbu svog programa reformi, Hrvatska bi mogla doživjeti dugotrajnu gospodarsku stagnaciju, srozavanje i daljnje pogoršanje društvenih prilika. K tome, zemlja ne bi bila u stanju provesti reformu javnih politika i institucija neophodnih za potporu trajnom rastu gospodarstva. Preoblikovanje uloge države u utvrđivanju odgovarajućih poticaja za napredak poduzeća i pojedinaca treba biti kamen temeljac reformskog programa Hrvatske.

CPF je okrenut konkretnim ciljevima: područjima gdje su razvojne potrebe zemlje najveće, gdje Vlada prepoznaje katalitičku ulogu potpore Grupacije Svjetske banke i gdje sama Grupacija Svjetske banke ima jasno uočljivu vrijednost.

Vaše mišljenje je bitno

Savjetovanje uključuje kako izravne sastanke, tako i internetska savjetovanja sa širokom lepezom sudionika.

Internetska savjetovanja, koja će trajati do 30. studenog 2018. godine, zamišljena su radi dobivanja što više povratnih informacija i komentara o općim ciljevima CPF-a, i to od svih zainteresiranih strana na domaćoj i međunarodnoj razini.

Za više informacija, molimo Vas da pogledate prezentaciju o tome što je Country Partnership Framework (CPF)  i sažetak Sustavne dijagnoze stanja u zemlji  (Systematic Country Diagnostics - SCD), koja sadrži ocjenu prepreka koje Hrvatska treba prevladati i prilika koje može iskoristiti kako bi ubrzala gospodarski i društveni napredak.

Nadamo se da ćemo dobiti mišljenja različitih skupina i pojedinaca kako bismo bili sigurni da je CPF u potpunosti relevantan i realan kada se radi o rješavanju razvojnih potreba Hrvatske.

Molimo Vas da svoje komentare, pitanja ili prijedloge pošaljete Vanji Frajtić, suradnici za komunikacije u Hrvatskoj, na sljedeću adresu e-pošte: vfrajtic@worldbank.org.
Bili bismo Vam zahvalni i kada biste izdvojili nekoliko minuta i ispunili ovaj kratki upitnik kako biste nam pomogli da bolje prioritiziramo svoj angažman na razini čitave zemlje: https://www.surveymonkey.com/r/BQD7J7R.

Za sve novosti o procesu savjetovanja, pratite našu Facebook stranicu: www.facebook.com/WorldBankCroatia/.