កិច្ចពិគ្រោះយោបល់នៅកម្ពុជា

កិច្ចពិគ្រោះយោបល់នៅកម្ពុជា

ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៩ ខែមិថុនា ដល់ថ្ងៃទី ១៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥ ក្រុមធនាគារពិភពលោកបានរៀបចំកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធជាច្រើនដើម្បីផ្លាស់ប្តូរយោបល់ និងទស្សនៈស្តីពីឱកាសនិងការប្រឈមសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍរបស់កម្ពុជា និងមធ្យោបាយដើម្បីដោះស្រាយការប្រឈមទាំងនោះក្នុងរយៈពេល២ឬបីឆ្នាំខាងមុខ ក្នុងការជួយអនុវត្តយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍របស់រដ្ឋាភិបាល។ យើងសង្ឃឹមថា កិច្ចពិគ្រោះយោបល់ទាំងនេះជាមូលដ្ឋានគ្រឹះមួយសម្រាប់រៀបចំនៃការចាប់ផ្តើមប្រាស្រ័យទាក់ទងរបស់យើងនៅកម្ពុជា។ ឯកសារសង្ខេបដែលបានមកពីកិច្ចពិគ្រោះយោបល់មានដាក់ខាងក្រោមនេះ។

  ដំណើរការកិច្ចពិគ្រោះយោបល់
  Consultation Phase
  Closed
  កិច្ចពិគ្រោះយោបល់ Mon, 06/29/2015 to Mon, 07/13/2015

  ដំណើរការនៃការពិគ្រោះយោបល់គឺរៀបចំជាពីរ ទី១តាមរយៈការជួបប្រជុំទល់មុខ និងទី២ តាមរយៈអ៊ីនធ័រណេត (មានទាំងភាសាខ្មែរនិងអង់គ្លេស) ដើម្បីផ្តល់ជាឱកាសដល់ការចូលរួមពីអ្នកពាក់ព័ន្ធឱ្យបានច្រើន។ ការប្រជុំទល់មុខបានរៀបចំចាប់កាលពីថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនា ដល់ ថ្ងៃទី១៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥។

  ទំព័រពិគ្រោះយោបល់រួមមានព័ត៌មានសាវតា និងការអង្កេតដែលអាចឱ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ចូលរួមមតិយោបល់បាន។ ភាគីពាក់ព័ន្ធនានាអាចចូលរួមបំពេញមតិយោបល់ការស្ទង់មតិលើបណ្តាញវេបសាយគន្លងមក ឬក៏អាចទាញយកចេញដើម្បីបំពេញរួចផ្ញើតាមទូរសារ ប៉ុស្តិប្រៃសណីយ៍ ឬអ៊ីម៉េលមកការិយាល័យធនាគារពិភពលោកនៅភ្នំពេញមុនថ្ងៃទី១៣។

  Completed Meetings

  Date Title Location

  សមាជិកសភា (បញ្ចប់)

  ភ្នំពេញ, Cambodia

  អង្គការសង្គមស៊ីវិល សមាគមយុវជន (បញ្ចប់)

  ភ្នំពេញ, Cambodia

  វិស័យេកជន និងដៃគូរអភិវឌ្ឍន៍៖ តំណាងភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិ និងដៃគូរអភិវឌ្ឍន៍ដទៃទៀត (បានបញ្ចប់)

  ភ្នំពេញ, Cambodia

  អង្គភាពប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយ (បានបញ្ចប់)

  ភ្នំពេញ, Cambodia

  ពិគ្រោះយោបល់តាមវិស័យ៖ អភិបាលកិច្ច និងវិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងផែនការ និងការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ (បានបញ្ចប់)

  ភ្នំពេញ, Cambodia

  ពិគ្រោះយោបល់តាមវិស័យ៖ ពាណិជ្ជកម្ម និងការអភិវឌ្ឍវិស័យឯកជន ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស និងកសិកម្ម បរិស្ថាន និងធនធានធម្មជាតិ (បានបញ្ចប់)

  ភ្នំពេញ, Cambodia

  ក្រុមប្រឹក្សារាជធានី/ខេត្ត ស្រុក/ខ័ណ្ឌ ឃុំ/សង្កាត់ មកពីរាជធានីភ្នំពេញ ខេត្តកណ្តាល កំពង់ស្ពឺ កំពង់ឆ្នាំង និងខេត្តពោធិសាត់ (បានបញ្ចប់)

  ភ្នំពេញ, Cambodia

  ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត ស្រុក ឃុំ មកពីខេត្តព្រះសីហនុ កំពត តាកែវ និងខេត្តកោះកុង (បានបញ្ចប់)

  ខេត្តព្រះសីហនុ, Cambodia

  ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត ស្រុក ឃុំ មកពីខេត្តសៀមរាប កំពង់ធំ បន្ទាយមានជ័យ និងបាត់ដំបង (បានបញ្ចប់)

  ខេត្តសៀមរាប, Cambodia

  ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត ស្រុក ឃុំ មកពីខេត្តកំពង់ចាម ត្បូងឃ្មុំ ក្រចេះ ព្រៃវែង និងខេត្តស្វាយរៀង (បានបញ្ចប់)

  ខេត្តកំពង់ចាម, Cambodia

  មន្រ្តីពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញវត្ថុ (បានបញ្ចប់)

  ភ្នំពេញ, Cambodia
  x

  This site uses cookies to optimize functionality and give you the best possible experience. If you continue to navigate this website beyond this page, cookies will be placed on your browser. To learn more about cookies, click here.